26 - 28 พฤศจิกายน 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ จัดกิจกรรม “ปู๊น...ปู๊น หมู่เฮา” ในงานประเพณีลอยกระทงเด่นชัยประตูสู่ล้านนา ประจำปี 2566 ณ บริเวณริมฝายแม่พวก อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยนายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักเทศบาล หน่วยงานภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเด่นชัยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น ภายในงานตกแต่งแสงสีด้วยโคมไฟล้านนากว่า 600 โคม การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดขบวนสืนสานประเพณีลอยกระทง การแข่งขันชกมวยไทย การแสดงดนตรี ฯลฯ ในการนี้ โครงการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เล่นเกม แจกของรางวัลแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ได้ของรางวัลติดไม้ติดมือกันไปทุกคน
image
image
image
image
image
image
23 พฤศจิกายน 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการโครงการฯ ในงาน "ดอกบัวงาม ทานตะวันบานที่เวียงเชียงรุ้ง ประจำปี 2567" จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการจัดแสดงดอกไม้เมืองหนาวสวยงามหลากหลายพันธุ์รอบสระบัว ดอกบัวงามสีแดงเต็มสระหนองบัว ดอกทานตะวันสีสันแตกต่างมากมายถึง 17 สายพันธุ์ การจำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ หนองบัว หนองมน หมู่ที่ 13 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
image
image
image
image
image
image
13 พฤศจิกายน 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 2 ร่วมสนับสนุนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพะเยา และภาคีเครือข่าย จัดงานวันครบรอบ 38 ปี “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ภายใต้ธีมงาน “เครือข่าย จป. พะเยา เข้มแข็ง ร่วมใจสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนบ้านภูเงิน หมู่ที่ 16 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์ นักเรียน สมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพะเยา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ สนับสนุนทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่นักเรียน เป็นพื้นฐานในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
image
image
image
image
image
image
10-11 พฤศจิกายน 2566 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมประชาสัมพันธ์ของการรถไฟฯ และคณะสื่อมวลชนกว่า 40 คน เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณอุโมงค์แม่กา ในการนี้ นายอรรถพล เก่าประเสริฐ รองวิศวกรใหญ่ด้านก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ บรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์แม่กา ปัจจุบันสามารถขุดเจาะได้ประมาณ 950 เมตร นายอนันธศักดิ์ คงไพรสันต์ ผู้จัดการงานก่อสร้างอุโมงค์ สัญญา 2 บรรยายขั้นตอนและวิธีการขุดเจาะอุโมงค์ และนำชมภายในอุโมงค์ หลังจากนั้น คณะฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างสถานีเชียงราย โดยนายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 2) บรรยายสรุปความก้าวหน้าการก่อสร้างภาพรวมทั้งโครงการ ความก้าวหน้างานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กว่าร้อยละ 80 และความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม ร้อยละ 3.016 เร็วกว่าแผน ร้อยละ 0.289 ทั้งนี้ คณะสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจสอบถามถึงประเด็นต่างๆ อาทิ มาตรการป้องกันน้ำท่วมในอุโมงค์ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งทางโครงการฯ ได้วางแผนและเตรียมพร้อมมาตรการต่างๆ ไว้แล้ว คาดว่าจะไม่มีกระทบต่อการก่อสร้าง และสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2571
image
image
image
image
image
image
8 พฤศจิกายน 2566 นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 2) การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมชี้แจงถึงผลกระทบและดูพื้นที่บริเวณหมู่บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับทางรถไฟก่อสร้างใหม่ที่ตัดผ่าน ภายในหมู่บ้านมีพื้นที่สาธารณะ ป่าชุมชน พื้นที่ราชพัสดุ รวมทั้งพื้นที่ป่าสุสาน โดยผู้เข้าร่วมฟังการชี้แจงประกอบด้วย กำนันตำบลห้วยซ้อ เจ้าอาวาสวัดเนินสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ผลจากการประชุมชาวบ้านมีความเข้าใจในรูปแบบการก่อสร้างซึ่งทางรถไฟที่พาดผ่านทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับป่าชุมชน พื้นที่ราชพัสดุ รวมทั้งพื้นที่ป่าสุสาน ว่าเป็นทางรถไฟยกระดับ (Railway Bridge) ซึ่งมีความสูงของช่องลอดพอเพียงที่จะให้ชาวบ้านลอดผ่านไปมาเพื่อดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ จึงเห็นด้วยในการก่อสร้างโครงการฯ
image
image
image
image
image
image
7 พฤศจิกายน 2566 นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 2) การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC กิจการร่วมค้าไอทีดี-
เนาวรัตน์ และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 2 ร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ากับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลำปาง กรณีบัญชีแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับผลกระทบจากการขอใช้ที่ดินของการรถไฟฯ ในการก่อสร้างทางรถไฟผ่านพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง ของสัญญาที่ 1 และ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลำปาง
image
image
image
image
7-8 พฤศจิกายน 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 ลงพื้นที่เพื่อทำความตกลงสิทธิและทำสัญญารับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ หอประชุมอำเภอเมืองเชียงรายและเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
image
image
image
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้