29 กุมภาพันธ์ 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC พร้อมด้วยกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ (สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว) ให้การต้อนรับคณะของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) เพื่อการพัฒนางานทดสอบด้านระบบราง และได้เข้าชมการก่อสร้างสะพานรถไฟโค้ง ณ ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
image
image
image
image
image
image
28 กุมภาพันธ์ 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย และกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ดีซี3 มอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน โดยผู้รับมอบคือ นายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
image
image
image
image
26 กุมภาพันธ์ 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 (สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass No.30) และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ให้แก่ประชาชนผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างสถานีเชียงราย 

image
image
image
image
image
image
23 กุมภาพันธ์ 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC พร้อมด้วยกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ (สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว) ได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแผนงาน และมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบจากการตอกเสาเข็ม ณ หมู่บ้านบุญเจริญ หมู่ที่1 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

image
image
image
image
14 กุมภาพันธ์ 2567 นายพฤตินัย เลือดนักรบ วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 1) การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ได้ชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ (Overpass Bridge) ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยหม้าย และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน โดยมติที่ประชุมเทศบาลตำบลห้วยหม้ายยังคงให้ก่อสร้างเป็นสะพานข้ามฯ เหมือนเดิม เพื่อความสะดวกในการสัญจรและสร้างภาพลักษณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในอนาคต ตามแผนงานของเทศบาลซึ่งตั้งงบประมาณไว้แล้ว ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุนมีมติให้สร้างเป็นสะพานข้ามทางรถไฟเช่นกัน เนื่องจากระยะทางวิ่งสั้นกว่า สะดวกกว่าและไม่จำกัดความสูงของยานพาหน
image
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย
image
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย
image
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย
image
อบต.บ้านหนุน 
image
อบต.บ้านหนุน 
image
อบต.บ้านหนุน 
20 กุมภาพันธ์ 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 (สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ) ได้เข้าพบนางสาวมินทิรา ภดาประสงค์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อประสานงานขอเข้ารื้อศาลาซึ่งอยู่ภายในที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  โดยบริเวณนี้จะทำการก่อสร้างสถานีเวียงเชียงรุ้ง กม.796+775
image
image
image
image
14 กุมภาพันธ์ 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 (สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ) ให้การต้อนรับคณะของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 (ปปท. เขต 5) นำโดยนายชิตชนก ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคประชาชน อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดพะเยา ผู้แทนจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดพะเยา ในการนี้ นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 2) การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ และดร.ณธีนนท์ โพธิขี นักธรณีวิทยา กิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 บรรยายเทคนิคและวิธีการก่อสร้างอุโมงค์ ณ สำนักงานสนาม อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
image
image
image
image
image
image
13 กุมภาพันธ์ 2567 นายพลายแก้ว สันตะจิตโต ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 (ลำปาง) พร้อมด้วยคณะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลำปาง เข้าตรวจกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานเชิงเทคนิคและวิชาการและเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ 2 ฝั่งเหนือ (อุโมงค์งาว) จังหวัดลำปาง และอุโมงค์แม่กา ฝั่งทิศใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมเสนอะแนะมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
image
image
image
image
image
image
8 กุมภาพันธ์ 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 (สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ) ทำความตกลงเพื่อทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนกับการรถไฟฯ กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวน 46 ราย 50 แปลง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน มีประชาชนมาทำสัญญาฯ แล้วประมาณร้อยละ 80  ความก้าวหน้างานเวนคืนสัญญาที่ 3 (กม.769+900 - กม.857+000) ระยะทาง 87.1 กิโลเมตร สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนให้กับผู้รับจ้างได้ร้อยละ 55 ส่วนที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการทำสัญญาและการจ่ายเงินค่าทดแทนฯของการรถไฟฯ
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้